3. aktivita projektu "Zdravie na tanieri 2016"

07.10.2016 23:17

Prednáška na tému :

"Zdravé stravovanie detí a dospievajúcej mládeže"

Zdravá detská recepcia

 

Práce žiakov základných škôl