Informácie

11.08.2011 18:28

 

           

 

Celospoločenský vývoj, zrýchlený životný štýl,

nové výživové trendy v oblasti stravovania a požiadavky

na zabezpečenie zdravej výživy detí si v praxi vyžiadali

aktualizáciu materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie

v Slovenskej republike (ďalej len MSN), ktoré boli vydané

v roku 1992 a  2003, tvorbu nových MSN a spracovanie receptúr,

ktoré sú charakteristické pre jednotlivé regióny Slovenska.

Základnou požiadavkou a úlohou v školskom stravovaní je zachovať výrobu jedál, nápojov z čerstvých surovín, používať potravinové komodity najvyššej kvality

s možnosťou využitia alternatívnych potravinových komodít z dôvodu personálnej a technologickej náročnosti a preukázateľných finančných úspor.

 Jednotlivé receptúry sú vypracované pre 4 vekové skupiny stravníkov – detí, žiakov

a  dospelých stravníkov nasledovne:

  dávky potravín pre vekovú skupinu A

sú pre 2 až 6-ročné deti materských škôl,

  dávky potravín pre vekovú skupinu B

sú pre 6 až 11-ročných žiakov základných škôl,

  dávky potravín pre vekovú skupinu C

sú pre 11 až 15-ročných žiakov základných škôl,

 dávky potravín pre vekovú skupinu D

sú pre 15 až 19-ročných žiakov stredných škôl a dospelých stravníkov.

 Register MSN tvorí 996 MSN, ktoré sú usporiadané do 24 pokrmových skupín  s technologickými postupmi prípravy pokrmov, nápojov a prepočtom odporúčaných výživových dávok (OVD) podľa vekových kategórií stravníkov.

 

Dávky surovín pre jednotlivé vekové kategórie

v surovom stave a po tepelnom spracovaní v gramoch :

 

 

Veková skupina

A

deti MŠ

B

I. stupeň ZŠ

C

II. stupeň ZŠ

D

Dosp. strav.

Hovädzie mäso

v surovom stave a

po tepelnej úprave

 

60

 

34

 

70

 

40

 

80

 

46

 

100

 

52

Bravčové mäso

v surovom stave a

po tepelnej úprave

 

60

 

36

 

70

 

42

 

80

 

48

 

90

 

54

Teľacie mäso

v surovom stave a

po tepelnej úprave

 

60

 

33

 

70

 

39

 

80

 

44

 

90

 

51

Kuracie prsia

v surovom stave a

po tepelnej úprave

 

60

 

36

 

70

 

42

 

80

 

48

 

90

 

54

Kura, kuracie stehno

v surovom stave a

po tepelnej úprave

 

120

 

72

 

150

 

90

 

175

 

105

 

225

 

135

Ryby

v surovom stave a

po tepelnej úprave

 

84

 

42

 

96

 

48

 

114

 

57

 

138

 

69

Vnútornosti

v surovom stave a

po tepelnej úprave

 

60

 

36

 

70

 

42

 

80

 

48

 

90

 

54