Novinky na jedálnych lístkoch od 1.9.2015

20.08.2015 17:46

MSN2015 - zoznam nových jedál a nápojov od 1.9.2015

Materiálno spotrebné normy pre školské stravovanie sú usporiadané do 26 pokrmových skupín s technologickými postupmi prípravy pokrmov, nápojov a výživovou hodnotou podávaných pokrmov, ktorá vychádza z obsahu výživových faktorov podľa odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé kategórie stravníkov vo vestníku MZ SR, čiastka 4 - 5 zo dňa 19.6.2015 " Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike"  9. Revízia.

od 1.9.2015 pribudli nové jedlá a nápoje - viď. priložený zoznam MSN2015.

Vestnik MZ SR -2015- čiastka 4-5.zo dňa 19.6.2015