Oznam

 

 

Oznamujeme rodičom a stravníkom, že kódy,

ktoré Vám boli pridelené viď. dolná časť zloženky

na elektronické prihlasovanie na stravu a odhlasovanie zo stravy,

žiaľ ešte z technických príčin nefungujú.

Akonáhle nám programátori zabezpečia plynulú funkčnosť

elektronického prihlasovania a odhlasovania budeme Vás informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznamujeme stravníkom, že výška stravného sa od 1. januára mení v zmysle VZN :

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Úľany

príloha č 1 financne-pasma
Príloha č 2 VZN

 

Výška stravného na mesiac november 2018 je nasledovná :

 

Deti MŠ /strava sa podáva od  02.11.2018 do 30.11.2018/

počet dní : 21 x 1,29 /stravná jednotka/ = spolu : 27,09 €

 

Základné školy  I. stupeň strava sa podáva

od  05.11.2018 - do 30.11.2018

počet dní 20 x 1,06 stravná jednotka = spolu : 21,20 €

Základné školy II. stupeň strava sa podáva

od 05.11.2018 do 30.11.2018

počet dní 20 x 1,14 stravná jednotka = spolu : 22,80 €

 

 

 

Žiadame stravníkov, ktorí majú nedoplatok na strave, aby ho uhradili !!!!

stravníkom, ktorým vznikol preplatok na stravnom za predchádzajúci /e/ mesiace sa preplatok automaticky odpočíta

stravníkom, ktorým vznikol nedoplatok na stravnom za predchádzajúci /e/ mesiace sa nedoplatok automaticky pripočíta

 

 

Výživové faktory

 

 

Informácie ohľadom stravy, prevádzky ....

 

Odhlasovanie zo stravy - je deň vopred

 v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 § 3 ods. 5, písm. a :

(5) Organizáciu v školskej jedálni upravuje prevádzkový poriadok, ktorého obsahom je najmä

a) prihlasovanie a odhlasovanie odberu jedál a nápojov, ,,,,,

 Prevádzkového poriadku Školskej jedálne,

ktorý bol schválený RÚVZ v Galante a ktorý je platný od 1.6.2014

 

Informácie o Školskej jedálni

Metodika k MSN používaným od 1.9.2018

 

 

Aktuálne finančné pásma

 

Vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva

k otázke donášky stravy do Materských škôlok :

 

Donáška stravy do MŠ

 

Vyhláška MZ č. 527/2007 Z. z. /§ 8 ods. 3/ :

527_2007_vyhláška_zariadenia_pre_deti_a_mládež

 

odporúčané výživové dávky :

Odporúčané výživové dávky

nové OVD platné od 19.6.2015 : vestnik-2015-4-5