Informácie

 

 

Zamestnanci

 

 

 

 

Irena Sebőková - riaditeľka ŠJ

Zuzana Metznerová - administratívna pracovníčka

 

 hlavná kuchárka :

Monika Sebőková

Kuchárky :

Magdaléna Letušeková

Agneša Tóthová

Renáta Némethová

 pracovníčka v prevádzke

Ingrida Ráczová

Kuchárky pre MŠ :

Éva Tisucká

Andrea Csadyová

Upratovačka :

Katarína Ráczová

 

Vyhláška o zariadení školského stravovania

Plný hrniec radostí i starostí


Fotogaléria: Informácie