Kontakt

 

web : Skolskajedalen1-vulany

Školská jedáleň
Štefana Majora 560
92522 Veľké Úľany

Tel.: 0317878287

E-mail: sebokova.irena@zoznam.sk

IČO: 37847481

administrátor webovej stránky : Irena Sebőková