Žiadosť o spoluprácu

16.02.2016 17:41

Milí rodičia

 

Milí rodičia,

V rámci kreatívneho projektu pre aktualizáciu materiálno spotrebných noriem

v školskom stravovaní

pod názvom "Recepty v školských jedálňach očami detí" zadalo Ministerstvo školstva,

vedy, výskumu a športu SR možnosť rodičom, deťom a širokej verejnosti podieľať sa   

na pokračujúcej aktualizácii MSN na školský rok 2016/2017.

Cieľom je zber receptúr na bezmäsité, zeleninové, zemiakové pokrmy a pod.,

ktoré môžu predkladať žiaci základných, stredných škôl a ich rodičia.

Najvhodnejšie recepty budú vyhodnotené členmi pracovnej skupiny a odborníkmi

na výživu,

pričom pri ich posudzovaní sa bude zohľadňovať najmä zastúpenie pridanej soli

a cukrov v strave,

dôraz bude kladený aj na podiel vlákniny a tukov.

Následne budú vybrané receptúry  predložené na odsúhlasenie ministrovi školstva

a tak sa môže stať, že obľúbený recept Vášho dieťaťa bude súčasťou noriem školského stravovania.

Preto Vás žiadame o spoluprácu pri uvedenom projekte,

   ktorého cieľom je zvýšiť motiváciu detí k zdravému životnému štýlu, ktorého súčasťou je nielen pohyb,   

            ale aj pestrá, nutrične vyvážená a výživovo hodnotná strava.

 Ak Vás zaujala uvedená výzva, prosíme Vás o spoluprácu  a zaslanie,

                                       resp. doručenie receptov                                                

do našej školskej jedálne v termíne najneskôr do 30. marca 2016.

 Recept musí obsahovať nasledovné náležitosti podľa priloženej prílohy č. 1:

 

Ďakujeme Vám za prípadnú spoluprácu

Príloha: č. 1 VZOR NA RECEPTÚRU

Názov receptúry:

Prepočet na počet porcií :  10

Popis výrobného postupu:

Receptúru spracoval:

V...............................................................  

Dňa:  ............................................................

 

Názov použitých potravín

Hrubá váha  v kg, l, ks

Čistá váha  v kg, l, ks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnosť porcie v gramoch