Vitajte na  našej webovej stránke 

 

Školská jedáleň Veľké Úľany

Prvoradým záujmom našej jedálne je zmeniť zlé stravovacie návyky mladej generácie. V školskom roku 2017/2018 máme zapísaných 510 stravníkov, z toho       v Materských školách 164, v základných školách I. stupeň 170, II. stupeň 111 a dospelých stravníkov 65. Pripravujeme spolu v priemere 430 obedov denne a to pre deti materských škôlok, žiakov I., a II., stupňa ZŠ  a dospelých stravníkov + doplnkové stravovanie t. j. desiate a olovranty v priemere pre 130-140 detičiek v MŠ. Zamýšľali sme sa aj nad možnosťou výberu z dvoch jedál v budúcnosti, avšak výber stravy …násťročných detí by možno nebol správny .

Nový školský rok plánujem systematicky prepojiť s rodičmi, pedagógmi a zaujímavou osvetou v rámci zdravej výživy .

 

Neváhajte a využite naše kvalitné služby. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb.

Dôkazom je stále rastúci počet spokojných stravníkov.

Nájdete nás na adrese: Štefana Majora 560, Veľké Úľany

 

 

Prázdniny klopú opäť na dvere

 

Oznam ! - Értesítés !

 
 

Prevádzka v našej školskej  jedálni

bude počas letných prázdnin

pre deti materských škôl v mesiaci júl 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisný lístok na stravovanie v školskom roku 2018/2019

 

si môžete stiahnuť tu :

 

zápisný lístok 2018/2019